پروژه‌های گروه پارلمان

یکی از پروژه‌ها را انتخاب کنید تا به صفحه‌ی معرفی منتقل شوید

با توجه به شرایط اینترنت و به دلیل قرار دادن تمامی اطلاعات مرتبط با طرح‌های فروش ممکن است بارگیری صفحه مدتی طول بکشد.

> نام پروژه: مجتمع مجلل گالریا وردآورد
> مکان پروژه: منطقه 21، وردآورد
> متراژ زمین: 3990 مترمربع
> تعداد طبقات: 9 طبقه
> ​​​​​​​تعداد واحد: 250 واحد

معرفی کامل پروژه

> نام پروژه: مجتمع مسکونی سیمرغ گالریا
> مکان پروژه: اسلامشهر
> متراژ زمین: 850 مترمربع
> تعداد طبقات: 5 طبقه
> تعداد واحد: 50 واحد

معرفی کامل پروژه

> نام پروژه: شهرک مدرن دانیال کردان
> مکان پروژه: البرز، کردان
> متراژ زمین: 5000 مترمربع
> تعداد طبقات: 2 طبقه
> تعداد واحد: 17 قطعه

معرفی کامل پروژه

> نام پروژه: واحدهای تجاری مجتمع مجلل گالریا
> مکان پروژه: منطقه 21، وردآورد
> متراژ زمین: 3990 مترمربع
> تعداد طبقات: 1 طبقه
> تعداد واحد: 64 واحد

معرفی کامل پروژه
فرم درخواست تماس

شماره‌ تماس دفتر فروش مجتمع مجلل گالریا
(برای شماره‌گیری در موبایل روی شماره‌ بزنید)

021-37926

با ثبت شماره در این فرم، ما با شما تماس میگیریم

سازمان فروش تعاونی انبوه‌سازی مسکن

عمران اوج‌سازان امید

تعاونی انبوه سازی مسکن عمران اوج‌سازان امید