حقوق سال 1402

حقوق 1402

میزان حقوق سال 1402 و مقایسه‌ی آن با حقوق سال‌های 1400 و 1401 را در زیر مشاهده می‌کنید.

 

اقلام حقوق

سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)

سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)

سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)

حداقل دستمزد روزانه

۸۸۵,۱۶۵

۱,۳۹۳,۲۵۰

1,769,428

حداقل دستمزد ماهانه

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

۴۱,۷۹۷,۵۰۰

53,082,840

مزد هر ساعت کاری

۱۲۰,۷۵۹

۱۹۰,۰۷۴

241,395

مزد هر ساعت اضافه کاری

۱۶۹,۰۶۳

۲۶۶,۱۰۳

337,950

حق مسکن

۴,۵۰۰,۰۰۰

6,500,000

9,000,000

بن خواربار

6,000,000

8,500,000

11,000,000

پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)

1,399,980

2,100,000

2,100,000

حق اولاد (یک فرزند)

۲,۶۵۵,۴۹۵

۴,۱۷۹,۷۵۰

5,308,284

حق اولاد (دو فرزند)

۵,۳۱۰,۹۹۰

۸,۳۵۹,۵۰۰

10,616,568

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)

۳۸,۴۵۴,۹۵۰

۵۸,۸۹۷,۵۰۰

73,082,840

حداقل حقوق با یک فرزند

۳۹,۷۱۰,۴۱۵

۶۳,۰۷۷,۲۵۰

80,491,124

حداقل حقوق با دو فرزند

۴۲,۳۶۵,۹۱۰

۶۷,۲۵۷,۰۰۰

85,799,408